Hizmetlerimiz

Ortopedi – Ağrı Yönetimi

Ağrının ortadan kaldırılması tek başına birçok ortopedik hastalığın iyileşme sürecine girmesi için yeterli olmaktadır. Ağrı yönetiminde ilaç, Homeopati, Manuel terapi, Lazer Akupunktur ve Altın Akupunkturu kliniğimizde başarı ile uyguladığımız ve ön plana çıktığımız çalışma konularımızdandır.

Read More

Cerrahi

Polikliniğimizde ortopedik, onkolojik, genel ve jinokolojik operasyonlar yapılmaktadır.

Read More

Dahiliye

Hastalarımızın yaş profiline bağlı olarak Enfeksiyöz, Metabolik ve Dermatolojik hastalıklar ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında obezite ile mücadele de son derece önemli çalışma alanlarımız içerisindedir.

Read More

Tamamlayıcı Tıp

Alternatif tedavi yöntemlerindeki ortak amaç vücudun kendi onarım mekanizmalarını aktif hale getirip onları güçlendirerek hastalıkların tedavi edilmesi üzerinedir. Günümüze ulaşan tedavilerden bazıları; Manuel tedaviler, bitkisel tedaviler, homeopati, ışık tedavileri ve rezonans tedavileridir.

Read More

Koruyucu Hekimlik

Birçok hastalığın gerekli tedbirler alınarak önlenebileceği gerçeği herkes tarafından bilinmektedir. Kliniğimizde özellikle bu konu üzerinde ciddiyetle durulmaktadır.

Read More

Laboratuvar

Teşhis ve tedavinin doğru yapıldığının sayısal verilerle desteklenmesi gerekmektedir. Laboratuvar desteği olmadan teşhis ve tedavi yapmamız düşünülemez. Bunun için kliniğimizde hayvan sağlığına yönelik son teknoloji cihazlar kullanılmaktadır.

Read More

Görüntüleme

Röntgen ve Ultrasonografi gibi yöntemler kliniğimizde uygulanmakta olup MR için anlaşmalı kurumlarla çalışılmaktadır.

Read More